طراحی، توسعه و پشتیبانی وب سایت

راه حل های آنلاین برای هر تجارتی

هدف ما ایجاد تحول مثبت در کسب و کار شما است؛

امتحان کنید...

طراحی, برنامه نویسی و بهینه سازی وب سایت

سرویس پیامک, فروش دامین و میزبانی سایت

دسترسی سریع

نمونه کارهای طراحی وب سایت
لبنیات پاک آرا

عنوان : لبنیات پاک آرا

دسته بندی : شرکتی/تجاری

تاریخ اجرا : 1396/01/20

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی و مدیریت فنی
سرویس پنل پیامک

تکنولوژی ها : Full Responsive PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

دانشگاه آزاد واحد قروه

عنوان : دانشگاه آزاد واحد قروه

دسته بندی : دولتی

تاریخ اجرا : 1392/10/01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

ترنس کافه

عنوان : ترنس کافه

دسته بندی : خدماتی

تاریخ اجرا : 1396/05/01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی و مدیریت فنی
سرویس پنل پیامک

تکنولوژی ها : Full Responsive PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

کُردتودی

عنوان : کُردتودی

دسته بندی : خبری

تاریخ اجرا : 1393/05/01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی و مدیریت فنی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

دیدبان24

عنوان : دیدبان24

دسته بندی : اطلاع رسانی/خبری

تاریخ اجرا : 1395/04/10

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی و مدیریت فنی

تکنولوژی ها : Full Responsive PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

دات خبر

عنوان : دات خبر

دسته بندی : محتوایی

تاریخ اجرا : 1395/10/01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی و مدیریت فنی

تکنولوژی ها : Full Responsive PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

موزیک کردی

عنوان : موزیک کردی

دسته بندی : موسقی

تاریخ اجرا : 1394/02/01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا
ثبت دامین و هاست
پشتیبانی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

نوای آبیدر

عنوان : نوای آبیدر

دسته بندی : خبری

تاریخ اجرا : 1393/08/01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery Responsive

احسن حسن پور

عنوان : احسن حسن پور

دسته بندی : شخصی

تاریخ اجرا : 1395/10/10

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی و مدیریت فنی

تکنولوژی ها : Full Responsive PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

آفتاب دل

عنوان : آفتاب دل

دسته بندی : خبری

تاریخ اجرا : 1394/04/01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

قزل پروتئین

عنوان : قزل پروتئین

دسته بندی : شرکتی/تجاری

تاریخ اجرا : 1392/10/01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا
ثبت دامین و هاست
پشتیبانی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

زریوارخبر

عنوان : زریوارخبر

دسته بندی : خبری

تاریخ اجرا : 1393/10/01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی + امور فنی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

سراب خبر

عنوان : سراب خبر

دسته بندی : خبری

تاریخ اجرا : 1394/02/01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

کردستان وب

عنوان : کردستان وب

دسته بندی : اجتماعی/اطلاع رسانی

تاریخ اجرا : 1393/11/01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery Ajax

گولان سقز

عنوان : گولان سقز

دسته بندی : خبری

تاریخ اجرا : 1394/05/01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

پیشمرگ روح الله

عنوان : پیشمرگ روح الله

دسته بندی : مذهبی

تاریخ اجرا : 1394-10-01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی + امور فنی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

اورامانات

عنوان : اورامانات

دسته بندی : خبری

تاریخ اجرا : 1394/06/01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

کرددانش

عنوان : کرددانش

دسته بندی : اطلاع رسانی

تاریخ اجرا : 1394-8-01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی + امور فنی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

آربابا خبر

عنوان : آربابا خبر

دسته بندی : خبری

تاریخ اجرا : 1394-05-30

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی + امور فنی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

یاوران امام

عنوان : یاوران امام

دسته بندی : اطلاع رسانی

تاریخ اجرا : 1393-06-10

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

بیجار بام ایران

عنوان : بیجار بام ایران

دسته بندی : خبری

تاریخ اجرا : 1394-04-01

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی + امور فنی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery

دهگلان شیدا

عنوان : دهگلان شیدا

دسته بندی : خبری

تاریخ اجرا : 1394-07-10

خدمات انجام شده :
طراحی اختصاصی قالب
سیستم مدیریت محتوا ا.خ
پشتیبانی + امورفنی

تکنولوژی ها : PHP MYSQL HTML5 CSS3 jQuery